Alle rettigheter 2019 Klepp kyrkjelege fellesråd

Kirkevalget og supplerende nominasjon i Orre


 

8.-9. september er det valg på nytt sokneråd. Det er fire personer som er innstilt fra nominasjonskomiteen i Orre.

1. Karen Borgen, Åsevegen , 4343 Orre (1956)

2. Johannes Lokøy, Heiamarka, 4343 Orre. (1956)

3. Jenny Dahlen Wiig, Vikvegen 4343 Orre. (1958)

4. Sigrun Ramsli, Heiamarka, 4343 Orre. (1957) 

 

Soknerådet er i denne sammenheng valgkomite. Nominasjonskomiteen har bestått av Anne Kyte Moi, Ellen Marie Kalberg, Torill Sofie Thunheim, Karen Borgen og Sven Erga. 

Forslagstillere med underskrift har vært:Torill Sofie Thunheim, Ellen Marie Kalberg, Anne Kyte Moi, Terje Moi, Bjørn Borgen, Ola Undheim, Astrid Voll, Sven P. Erga, Elsabeth Lædre, Elsaibeth Refsnes.

 

Det skal velges 4 faste medlemmer og 5 varamedlemmer til nytt sokneråd. Det betyr at listen mangler i utgangspunktet 5 navn. I følge kirkeloven kan det da åpnes for supplerende nominasjon. Hvordan en går frem i forhold til dette finner dere her.

Tilbake