Born- og unge


Born og deira familiar har ein sentral plass i Klepp. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som småbornsfamiliar har i kvardagen og fylle tida med meiningsfulle treffpunkt og opplevingar.

Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med kyrkja og dens bodskap og skape ein tilhørigheitssfølelse for både borna og familiane. Under ser dykk våre aktuelle tilbod til barn og familiar. 

Velg kalender