Vigsel


Vigsel i Klepp

Bryllaup er fest for kjærleiken. To menneske lovar å elske og ære kvarandre resten av livet. Det handlar om dei to, men det skjer med vitner til stades.

Vigsel kan skje borgarleg eller i kyrkja. Etter norsk lov har begge måtane å gjera det på same verdi. I kyrkja kan dette skje enkelt med berre prest og to forlovarar til stades, eller det kan vera med full kyrkje og stor markering. Stort eller lite, i kyrkja vert livet og ekteskapet lagt fram for Gud med bøn og velsigning.

Vi i kyrkja vil gjera vårt beste for at det skal bli ein uforglemmeleg dag for dykk!

De kan bestille vigsel inntil 1 1/2  år fram i tid.

Bestilling av vigsel vert gjort per telefon - 51789555 ( 09:00-14:00 mandag -torsdag, 09:00-12:00 fredag),

Ta kontakt med kyrkjekontoret om det er noko du lurar på 

Godkjente vigselstader i Klepp

* Klepp kyrkje, Bore kyrkje, Orre kyrkje, Orre gamle kyrkje og Frøyland og Orstad kyrkje

* Krosshaug, Klepp

* Andre stader må det søkast om.

Les meir om å gifte seg i kirken på kirken.no/bryllup

 

Tilbake