Dåp


Informasjon og oppmelding til dåp for kyrkjene i Klepp kommune.

Les mer

 

Dåp


Informasjon og oppmelding til dåp for kyrkjene i Klepp kommune.

Les mer

 

Konfirmasjon


Konfirmasjon i Klepp, Bore og Orre

Les mer

 

Konfirmasjon


Konfirmasjon i Klepp, Bore og Orre

Les mer

 

Vigsel


Vigsel i Klepp

Les mer

 

Vigsel


Vigsel i Klepp

Les mer

 

Gravferd


Informasjon om høyring for nye vedtekter for gravplasser i Klepp kommune, og mer informasjon om gravferd i Den norske kirke.

Les mer

 

Gravferd


Informasjon om høyring for nye vedtekter for gravplasser i Klepp kommune, og mer informasjon om gravferd i Den norske kirke.

Les mer

 

Ledig stilling som ungdomsarbeidar i Orre sokn


Ein spennande prosjektstilling som ungdomsarbeidar (15%) som kan kombineras med studier? 

Les mer

 

Ledig stilling som ungdomsarbeidar i Orre sokn


Ein spennande prosjektstilling som ungdomsarbeidar (15%) som kan kombineras med studier? 

Les mer