Kontaktinformasjon


Klepp kyrkjelege fellesråd

Post Adresse: Postboks 101 Kleppevarden 2, 4358 Kleppe - se kart
Telefon:
51 78 95 55 Epost: kontor@klepp-kirken.no 

Personvernerkleringen Klepp kyrkjelege fellesråd. Klikk her...
 

Tilsette Klepp kyrkjelege fellesråd

Sekretær

Ingunn Aandal

92419934

92419934

Send e-post

Barne og familieprest

Leif Inge Norland Brekke

41301865

41301865

Send e-post

Reinhaldar

Marit Byberg

40461794

Send e-post

Sekretær

Kari Haavardsholm

51789555

99266752

Send e-post

Sokneprest

Jarle Minnesjord

51789554

97066145

Send e-post

Kyrkjeverje

Inger Kari Søyland

51789560

40406014

Send e-post

Kyrkjetenar

Ketil Terning

90035471

90035471

Send e-post

Tilsette Orre kyrkjelyd

Klokkar

Bjørn Borgen

90019534

Send e-post

Reinhaldar

Marit Byberg

40461794

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Erik Gjerdahl

40178345

Send e-post

Organist

Arne Hadland

46882521

Sokneprest

Jarle Minnesjord

51789554

97066145

Send e-post

Diakon

Ingelin Hatteland Norbakken

48190318

48190318

Send e-post

Daglig leiar

Anna Bergitte Skårland

99026276

Send e-post

Kyrkjetenar

Ketil Terning

90035471

90035471

Send e-post

Tilsette Klepp kyrkjelyd

Sekretær

Ingunn Aandal

92419934

92419934

Send e-post

Sekretær

Ingunn Aandal

92419934

92419934

Send e-post

Trusopplærar

Andrea Bjørkavoll -Bergseth

41453395

41453395

Send e-post

Barne og familieprest

Leif Inge Norland Brekke

41301865

41301865

Send e-post

Barne og familieprest

Leif Inge Norland Brekke

41301865

41301865

Send e-post

Daglig leiar

Hilde Norland Djønne

48125450

48125450

Send e-post

Daglig leiar

Hilde Norland Djønne

48125450

48125450

Send e-post

Organist

Arne Hadland

46882521

Menighetspedagog

Liv Heidi Lie-Bjelland

94802264

94802264

Send e-post

Diakon

Ingelin Hatteland Norbakken

48190318

48190318

Send e-post

Diakon

Ingelin Hatteland Norbakken

48190318

48190318

Send e-post

Sokneprest

Just Salvesen

41004692

41004692

Send e-post

Reinhaldar

Herborg Fosse Sola

92617909

Send e-post

Kantor

Ola Sotnakk

99628182

Send e-post

Kantor

Ola Sotnakk

99628182

Send e-post

Kantor

Ola Sotnakk

99628182

Send e-post

Kyrkjetenar

Ketil Terning

90035471

90035471

Send e-post

Kyrkjetenar

Ketil Terning

90035471

90035471

Send e-post

Tilsette Bore kyrkjelyd

Reinhaldar

Marit Byberg

40461794

Send e-post

Organist

Ove Byberg

92667300

Send e-post

Sokneprest

Ivan Fjeld

905 38481

94869841

Send e-post

Daglig leiar

Elin Anita Garpestad

95144099

Send e-post

Sekretær

Kari Haavardsholm

51789555

99266752

Send e-post

Organist

Elin Underhaug Kanu

90945278

Send e-post

Kyrkjetenar

Liva Lindtveit

90662304

Send e-post

Diakon

Ingelin Hatteland Norbakken

48190318

48190318

Send e-post

Trusopplærar

Solfrid Vigdel Skalvik

90538482

93495349

Send e-post

Kyrkjetenar

Ketil Terning

90035471

90035471

Send e-post

Trusopplærar

Johannes Voll

47888788

Send e-post

Tilsette Frøyland og Orstad kyrkjelyd

Sokneprest

Morgan Fjelde

48997108

Send e-post

Daglig leder fra 1.8.19

Marita Teigen Gamlemshaug

93837283

Send e-post

Ettåring

Guro Haugen Høyland

97607760

Send e-post

Diakon

Ingelin Hatteland Norbakken

48190318

48190318

Send e-post

Barnepastor

Martha Tveita Nordbø

47079915

Send e-post

Ungdomspastor

Elisa Omdal

45460727

Send e-post

Musikalsk leder / trosopplærer

Inger Lende Sandve

91840797

Send e-post

Kyrkjetenar

Ketil Terning

90035471

90035471

Send e-post

Driftsleiar

Geir Ådne Vestvik

92856689

Send e-post