Fellesrådet


Klepp kyrkjelege fellesråd er fellesorganet for kyrkjelydane i Klepp kommune.

Fellesrådet har ansvar for kyrkjebygga, gravplassane, personell og økonomi. Fellesrådet består av medlemmer frå kyrkjelydane, ein geistleg representant, og ein representant frå kommunen. 

 

Kontaktinformasjon


Klepp kyrkjelege fellesråd

Postadresse: Postboks 101 Kleppevarden 2, 4358 Kleppe - se kart
Telefon: 51 78 95 55 Epost: kontor@klepp-kirken.no 

Opningstider:
Mandag - torsdag 09.00 -14.00
Fredag er kontoret stengt.

Klikk her for personvernerklæringen Klepp kyrkjelege fellesråd
 

Tilsette Klepp kyrkjelege fellesråd

Sekretær

Ingunn Aandal

92419934

Send e-post

IKT-rådgiver

Erik Gjerdahl

40178345

Send e-post

Sekretær

Kari Haavardsholm

99266752

Send e-post

Kyrkjeverje

Arvid Kaspersen

401 57 641

Send e-post

Kyrkjetenar

Ketil Terning

90035471

Send e-post

Tilsette Orre kyrkjelyd

Kyrkjelydspedagog

Erik Gjerdahl

40178345

Send e-post

Organist

Arne Hadland

46882521

Daglig leder

Kristin Aalgaard Hillestad

41237150

Send e-post

Sokneprest

Jarle Minnesjord

97066145

Send e-post

Tilsette Klepp kyrkjelyd

Sekretær

Ingunn Aandal

92419934

Send e-post

Trusopplærar

Andrea Bjørkavoll -Bergseth

41453395

Send e-post

Diakonimedarbeidar (vikar)

Ruth Bråtveit

47259486

Send e-post

Reinhaldar

Marit Byberg

40461794

Send e-post

Dagleg leiar

Hilde Norland Djønne

48125450

Send e-post

Kyrkjetenar i Klepp og Bore

Valdemar Jørgensen

45806732

Send e-post

Diakon

Ingelin Hatteland Norbakken

Sokneprest

Just Salvesen

41004692

Send e-post

Kantor

Ola Sotnakk

99628182

Send e-post

Kantor

Ola Sotnakk

99628182

Send e-post

Kyrkjetenar

Ketil Terning

90035471

Send e-post

Trosopplærer

Anette Dagfinrud Thorset

91921631

Send e-post

Trosopplærer

Anette Dagfinrud Thorset

91921631

Send e-post

Kyrkjelydsmedarbeidar

Karoline Undheim

92255478

Send e-post

Tilsette Bore kyrkjelyd

Diakon

Ruth Bråtveit

47259486

Send e-post

Dagleg leiar

Hilde Kalvatn Eikeland

48036029

Send e-post

Sokneprest

Ivan Fjeld

94869841

Send e-post

Kyrkjetenar

Valdemar Jørgensen

45806732

Send e-post

Organist

Elin Underhaug Kanu

90945278

Send e-post

Trusopplærar

Solfrid Vigdel Skalvik

93495349

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Jarle Stokka

99224654

Send e-post

Kyrkjetenar

Ketil Terning

90035471

Send e-post

Tilsette Frøyland og Orstad kyrkjelyd

Kyrkjelydspedagog

Edel Egeland

Send e-post

Sokneprest

Morgan Fjelde

48997108

Send e-post

Dagleg leiar

Marita Teigen Gamlemshaug

93837283

Send e-post

Frivillig medarbeider

Per Larsen

454 80 788

Send e-post

Barne og familiepastor

Benedicte Meling

913 90 898

Send e-post

Ungdomspastor

Elisa Omdal

45460727

Send e-post

Musikalsk leder / trosopplærer

Inger Lende Sandve

91840797

Send e-post

Ettåring

Irene Undheim

970 61 630

Send e-post

Driftsleiar

Geir Ådne Vestvik

92856689

Send e-post