Fellesrådet


Klepp kyrkjelege fellesråd er fellesorganet for kyrkjelydane i Klepp kommune.

Fellesrådet har ansvar for kyrkjebygga, gravplassane, personell og økonomi. Fellesrådet består av medlemmer frå kyrkjelydane, ein geistleg representant, og ein representant frå kommunen. Leiar for fellesrådet er Ivar Slettebø. Nestleiar er Jon Lende. Øvrige medlemmer er: Jonas Meling Berge, Karen Borgen, Marita Midtun Finstad, Ivan Fjeld (geistleg representant), Astrid Hodne, Tor Arne Laland og Johannes Lokøy. Kyrkjeverje Inger Kari Søyland er sekretær for fellesrådet. Kommunes representant er Fridtjov Helland.

 

Kontaktinformasjon


Klepp kyrkjelege fellesråd

Post Adresse: Postboks 101 Kleppevarden 2, 4358 Kleppe - se kart
Telefon:
51 78 95 55 Epost: kontor@klepp-kirken.no 

Åpningstider: mandag-torsdag 09-14, fredag 09-12

 

Personvernerkleringen Klepp kyrkjelege fellesråd. Klikk her...
 

Tilsette Klepp kyrkjelege fellesråd

Sekretær

Ingunn Aandal

92419934

Send epost

Assisterande kyrkjeverje

Hilde Norland Djønne

48125450

Send epost

IKT-rådgiver

Erik Gjerdahl

40178345

Send epost

Sekretær

Kari Haavardsholm

99266752

Send epost

Kyrkjeverje

Inger Kari Søyland

40406014

Send epost

Kyrkjetenar

Ketil Terning

90035471

Send epost

Tilsette Orre kyrkjelyd

Kyrkjelydspedagog

Erik Gjerdahl

40178345

Send epost

Organist

Arne Hadland

46882521

Sokneprest

Jarle Minnesjord

97066145

Send epost

Diakon

Ingelin Hatteland Norbakken

Send epost

Dagleg leiar

Anna Bergitte Skårland

99026276

Send epost

Tilsette Klepp kyrkjelyd

Renholder

Marit Byberg

40461794

Send epost

vikar kirketjener

Valdemar Jørgensen

45806732

Send epost

Teknisk rådgiver

Tore Myrstad

48003118

Send epost

Trosopplærer

Sondre Søndervik

93852275

Send epost

Kyrkjelydsmedarbeider

Karoline Undheim

92255478

Send epost

Tilsette Bore kyrkjelyd

Dagleg leiar

Hilde Kalvatn Eikeland

48036029

Send epost

Sokneprest

Ivan Fjeld

94869841

Send epost

Organist

Elin Underhaug Kanu

90945278

Send epost

Diakon

Ingelin Hatteland Norbakken

Send epost

Trusopplærar

Solfrid Vigdel Skalvik

93495349

Send epost

Kyrkjelydspedagog

Jarle Stokka

99224654

Send epost

Kyrkjetenar

Ketil Terning

90035471

Send epost

Tilsette Frøyland og Orstad kyrkjelyd

Sokneprest

Morgan Fjelde

48997108

Send epost

Ettåring

Thea Millianne Frantzen

41400241

Send epost

Dagleg leiar

Marita Teigen Gamlemshaug

93837283

Send epost

Frivillig medarbeider

Per Larsen

454 80 788

Send epost

Barne og familiepastor

Benedicte Meling

913 90 898

Send epost

Barnepastor

Marta Nisja

93231652

Send epost

Diakon

Ingelin Hatteland Norbakken

Send epost

Ungdomspastor

Elisa Omdal

45460727

Send epost

Musikalsk leder / trosopplærer

Inger Lende Sandve

91840797

Send epost

Driftsleiar

Geir Ådne Vestvik

92856689

Send epost