Fellesrådet


Klepp kyrkjelege fellesråd er fellesorganet for kyrkjelydane i Klepp kommune.

Fellesrådet har ansvar for kyrkjebygga, gravplassane, personell og økonomi. Fellesrådet består av medlemmer frå kyrkjelydane, ein geistleg representant, og ein representant frå kommunen. Leiar for fellesrådet er Ivar Slettebø. Nestleiar er Jon Lende. Øvrige medlemmer er: Jonas Meling Berge, Karen Borgen, Marita Midtun Finstad, Ivan Fjeld (geistleg representant), Astrid Hodne, Tor Arne Laland og Johannes Lokøy. Kyrkjeverje Inger Kari Søyland er sekretær for fellesrådet. Kommunes representant er Fridtjov Helland.

 

Kontaktinformasjon


Klepp kyrkjelege fellesråd

Post Adresse: Postboks 101 Kleppevarden 2, 4358 Kleppe - se kart
Telefon:
51 78 95 55 Epost: kontor@klepp-kirken.no 

Åpningstider: mandag-torsdag 09-14, fredag 09-12

 

Personvernerkleringen Klepp kyrkjelege fellesråd. Klikk her...
 

Tilsette Klepp kyrkjelege fellesråd

Sekretær

Ingunn Aandal

92419934

Send e-post

IKT-rådgiver

Erik Gjerdahl

40178345

Send e-post

Sekretær

Kari Haavardsholm

99266752

Send e-post

Kyrkjeverje

Arvid Kaspersen

401 57 641

Send e-post

Kyrkjetenar

Ketil Terning

90035471

Send e-post

Tilsette Orre kyrkjelyd

Kyrkjelydspedagog

Erik Gjerdahl

40178345

Send e-post

Organist

Arne Hadland

46882521

Daglig leder

Kristin Aalgaard Hillestad

41237150

Send e-post

Sokneprest

Jarle Minnesjord

97066145

Send e-post

Tilsette Klepp kyrkjelyd

Sekretær

Ingunn Aandal

92419934

Send e-post

Trusopplærar

Andrea Bjørkavoll -Bergseth

41453395

Send e-post

Ettåring

Johannes Stubhaug Braut

97300745

Send e-post

Diakonimedarbeidar (vikar)

Ruth Bråtveit

47259486

Send e-post

Renholder

Marit Byberg

40461794

Send e-post

Daglig leder

Hilde Norland Djønne

48125450

Send e-post

Ettåring

Kristina Hinna

40057646

Send e-post

Kyrkjetjener i Klepp og Bore

Valdemar Jørgensen

45806732

Send e-post

Menighetspedagog

Liv Heidi Lie-Bjelland

Send e-post

Diakon

Ingelin Hatteland Norbakken

Sokneprest

Just Salvesen

41004692

Send e-post

Kontormedarbeider

Olga Senchuk

+4796736957

Send e-post

Kantor

Ola Sotnakk

99628182

Send e-post

Kantor

Ola Sotnakk

99628182

Send e-post

Kyrkjetenar

Ketil Terning

90035471

Send e-post

Trosopplærer

Anette Dagfinrud Thorset

91921631

Send e-post

Trosopplærer

Anette Dagfinrud Thorset

91921631

Send e-post

Kyrkjelydsmedarbeidar

Karoline Undheim

92255478

Send e-post

Tilsette Bore kyrkjelyd

Dagleg leiar

Hilde Kalvatn Eikeland

48036029

Send e-post

Sokneprest

Ivan Fjeld

94869841

Send e-post

Kyrkjetenar

Valdemar Jørgensen

45806732

Send e-post

Organist

Elin Underhaug Kanu

90945278

Send e-post

Trusopplærar

Solfrid Vigdel Skalvik

93495349

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Jarle Stokka

99224654

Send e-post

Kyrkjetenar

Ketil Terning

90035471

Send e-post

Tilsette Frøyland og Orstad kyrkjelyd

Sokneprest

Morgan Fjelde

48997108

Send e-post

Dagleg leiar

Marita Teigen Gamlemshaug

93837283

Send e-post

Frivillig medarbeider

Per Larsen

454 80 788

Send e-post

Barne og familiepastor

Benedicte Meling

913 90 898

Send e-post

Ungdomspastor

Elisa Omdal

45460727

Send e-post

Musikalsk leder / trosopplærer

Inger Lende Sandve

91840797

Send e-post

Ettåring

Irene Undheim

970 61 630

Send e-post

Driftsleiar

Geir Ådne Vestvik

92856689

Send e-post