Diakoni - kyrkja sitt omsorgsarbeid


 

Sorggrupper
I samarbeid med diakonane i området legg vi til rette sorgstøttearbeidet ved å etablere sorggrupper for etterlatte i alle aldrar. Gruppene består av 5-8 medlemmer og har to leiarar. Les meir i denne brosjyren angåande sorgarbeidet i Klepp kommune.

Husfellesskap
Vi inviterer til å bli med i mindre fellesskap, der det er lettare å bli kjent og kjenne tilhøyring enn i større grupper. Husfellesskapa samlast i heimane ein til to gongar i månaden.

Bønearbeid
Vi legg til rette for organisert bøneteneste heime, i kyrkja eller på kyrkjekontoret.

Heimebesøk
Prest og diakon kan komme på heimebesøk. Vi kan òg komme for å feire nattverd i heimen med den som har vanskar med å komme til gudsteneste.

Samtale
Dersom du ønskjer samtale med prest eller diakon, kan du ta kontakt for avtale.

Teneste!
Vi treng fleire frivillige som kan gjere ein innsats i diakoniarbeidet, enten blant eldre, utviklingshemma, bønearbeidet eller anna. Dersom du kan tenkje deg å gjere ein innsats håper vi du vil ta kontakt med diakonen.

Torsdagstreffen
Dette er ein klubb som er spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming. Vi treffast ein torsdag i månaden i Klepp kyrkje. Startar med sang og andakt i kyrkja. Deretter fortset vi i menighetssalen med forskjellige aktivitetar som bingo, sang og musikk, forming, film eller noko anna. Avslutter med kveldsmat saman. Ein gong i året drar vi ut på tur. Klubbmøtene er frå kl. 18.00 til 19.30 og er åpne for alle som er 12 år eller eldre. Velkomen!

Trykk her for program for Torsdagstreffen våren 2024

 

Diakoniarbeidet blir leia av diakonimedarbeidar Ruth Bråtveit.

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Ruth Bråtveit

 ruth.bratveit@klepp-kirken.no
 472 59 486