Gravferd


Informasjon om høyring for nye vedtekter for gravplasser i Klepp kommune, og mer informasjon om gravferd i Den norske kirke.

Tilbake