Ledig stilling som reinhaldar til Bore kyrkje


 

Klepp kyrkjelege fellesråd søkjer reinhaldar til Bore kyrkje. 
20 % fast stilling 
Arbeidstid etter avtale 

Arbeidsoppgåver 
Reinhald av Bore kyrkje, kyrkjestove og toaletter 

Kvalifikasjonar 
Erfaring frå reinholdsarbeid 

Personlege eigenskapar 
Evne til å arbeida sjølvstendig 
Pliktoppfyllande - til å stole på 
Fleksibel 

Me kan tilby: 
Løn etter gjeldande tariff. 
Gode forsikrings- og pensjonsordningar. 

Anna: 
Den som får tilbod om stillinga må leggje fram godkjend politiattest før tilsetjing. 
Tiltreding 1.mars 2021 

Meir informasjon om stillinga kan du få hos dagleg leiar i Bore sokn; 
Elin Anita Garpestad. Tlf: 95 14 40 99 

Søknadsfrist: 23.februar 2021 
Søknad skal sendast til: kirkeverge@klepp-kirken.no

Tilbake