Nå blir det bygging av ny kirke i Klepp!


Det gleder oss at vi nå skal få realisert rehabiliteringen av rådhuset og bygging av nytt kulturhus og ny kirke. Dette har vært planlagt over mange år og sterkt etterlengtet enda lenger! 

Dette betyr at befolkningen i Klepp får en stor, ny og moderne, allsidig og fleksibel oase av muligheter til kulturliv, aktiviteter og fellesskap. En kulturscene, flere ungdomslokaler, bibliotek med mingleplass, allsidige aktivitetsrom og sentrums-kirke vil gi Klepp-buen unike muligheter med så mye samlet på ett sted.

Under disse takene kan demokratiske verdier som åpenhet, toleranse, raushet og samhold komme til uttrykk i menneskers hverdag. Nå skal vi ikke bare rehabilitere rådhus og bygge nye lokaler, men også fornye våre tanker og væremåte slik at vi kan møtes på tvers av hvem vi er, hva vi tror og mener, hva vi setter pris på og hva vi trenger. Vi kan være sammen på måter som gir både verdi, tilhørighet, fellesskap, mening og mestring.

Det nye fellesskapet i Klepp vil legge til rette for økt livskvalitet, samhold, felles identitet og stolthet. Det vil være et sterkt bidrag til økt folkehelse for Klepp-buen. I tillegg vil økt trivsel og velvære bidra til å forebygge ensomhet, utenforskap, lidelse og kriminalitet. Betydningen av dette prosjektet kan knapt overdrives.0

Samhold og fellesskap på denne måten vil både være et solid samfunnsbidrag og et løft for bygda og enkeltpersoner. La oss stå sammen og skape positive forventninger og glede over at prosjektet nå skal gjennomføres!

Vi i Klepp kirkelige fellesråd vil gratulere politikerne våre med prosjektet og administrasjonen for en formidabel jobb. Takk også til ansatte og frivillige i kirka som har arbeidet iherdig og utrettelig i mange år. 

Fremfor alt vil vi takke vår gode Gud for at han på denne måten viser så stor kjærlighet til alle på Klepp! Må alt sammen bli til velsignelse for hele bygda! 

 

03.11.2023 - Arvid Kaspersen

Tilbake