Kyrkja på nett!


 

Kirken er tilstede på nettet. 

Når det er vanskelig å gå i kirken pga. coronaviruset vil vi informere om at mye i kirken sendes på Youtube og facbook. 

Frøylang og Orstad sender gudstjenester. Klikk her: 

https://www.youtube.com/channel/UCCtne-Aq_3DmHXi_NQJUTAQ/featured

og her: https://www.facebook.com/fokyrkjelyd/

Klepp kyrkjelyd sender videoklipp på sin facbookside: https://www.facebook.com/kleppkyrkjelyd/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAQZ5xwPue3B3vVSdc4Vb_89M9iNQKC2JnirLVxQrsNEHGxu8cfK-pKA5YljEILVanMbo-pH5pIEuKx

Bore kyrkjelyd sender videoer og hilsener på: https://www.facebook.com/BoreMenighet/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA2QmBvrnJAOKAoLNm95EjFi7Lt1aTggnrcotx_wVE_9WbgaTLBU2x0EMoKZAPLKE9ZxlqWOzxB0BCI

Orre kyrkjelyd sender video og hilsener: https://www.facebook.com/groups/790453001033014/

Stavanger bispedømme sine sider for tilbud i Rogaland: https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/forsideoppslag/kirken%20er%20tilstede%20p%C3%A5%20nett/

Og Nasjonalt: https://www.facebook.com/dennorskekirke/

 

Tilbake