Tre ledige stillinger i Orre kyrkjelyd. Daglig leder, trosopplærer og ungdomsarbeider


 

Klikk her for å se stillingsutlysningene og søke. 

Ungdomsarbeider 15 % 

Trosopplærer i 35 %

Daglig leder i 35 %

Tilbake