Ledige stillingar som Kyrkjetenar


Kyrkjetenar. Ein stilling du kan kombinera med skule eller anna arbeid, eller kanskje noko for deg som er pensjonist?

 

Vi har ledig 2 små faste stillingar som kyrkjetenar (kan ikkje kombinerast);

  1. 1) i Bore kyrkjelyd, ca 10 %
  2. 2) i Klepp kyrkjelyd, ca 3 %

Det kan også vera aktuelt å inngå avtale om timebasert tilsetting.

Stillingsprosent vert endeleg fastlagt etter fordeling av arbeidsoppgåver.

Hovedoppgåve for kyrkjetenar er tilrettelegging for gudstenester og kyrkjelege handlingar, med ulike praktiske gjøremål. Arbeidet er i all hovudsak knytta opp mot gudstenester på sundagar og i høgtider. I tillegg vil det vera nokre laurdagar i forbindelse med dåp eller vigslar. 

I Bore er det normalt arbeid 3 helger pr månad.

I Klepp er det normalt arbeid 1 helg pr månad.

 

I tillegg til desse to stillingane, treng vi også ringevikar(er) til alle kyrkjene i Klepp – og då gjerne nokon som kan ta sporadiske oppdrag både i helger (gudstenester, dåp og vigslar) og på kvardagar (gravferder). Løn etter timetal.

 

Ingen spesifikke krav til kompetanse.

Interesse for, og kjennskap til kyrkja sitt arbeid vil vera ein fordel.

Du må vera å stola på og kunne arbeida sjølvstendig.

Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar.

Vi krev godkjent politiattest før tilsetjing.

Løn etter gjeldande tariff.

 

Tiltreding: August 2021

Søknadsfrist: 28.juni

Søknad skal sendast: kirkeverge@klepp-kirken.no

For meir informasjon om stillingane og konkrete arbeidsoppgåver;

Elin Anita Garpestad, dagleg leiar Bore kyrkjelyd, 95 14 40 99

Hilde Djønne, dagleg leiar Klepp kyrkjelyd, 48 12 54 50

Tilbake